Övrigt

Nya laddnings platser:


2021 har föreningen installerat 23 nya laddnings platser i garaget.